L a r s P e t t e r s s o n U d d

adress:
Atelje Haga Missionshus

Atelje Haga Missionshus
Stapelgatan 6
58254 Linköping
Tel. +46-70-5155094, +46-13-103262mobil: 070-5155094
telefon: 013-103262
webbsida: www.uddart.se (from juli 2010)
 
reportage VT


Lars Pettersson Udd
Lars.pettersson.udd@gmail.com

 
Linköping 20130410