Skapande skola

Björkö Friskola klass 7-9, 2009
Västerviks kommun klass 6-7, 2010
Charlottenborgskolan åk. 4, Motala kommun 20010.2011.2012
Änggårdskolan åk. 4-6
Nybroskolan åk. 4-5
tannefors åk. 4-6 2011
Ånestadsskolan åk.6 2011

Stenskulptur " Ljungel
Ljung Skola
Skolgårdsprojekt 2006
Ett projekt i samarbete mellan elever och mig som konstnär skapa aktivitet och utsmyckning på skolan se bild reportage
 
Stenarbet i samband med utsmyckning av Ljungskolan
Vinter i "Ljungeln" stenskulptur med en yta av mosaik 2006
 
Koja bland träden
 
Ljungskolan lilla hus
Damm med ekologist tanke
"Ljungelkiosk"
 
Tält att krypa in i